Aktualności

60 lat Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk »
Relacje »      Relacja video »


IFJ PAN aplikuje o prestiżowe logo „HR Excellence in Research” »


25.08.2016

TERAPIA PROTONOWA

IFJ PAN uprzejmie informuje, że negocjacje z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie (COOK) w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Usługę napromieniania pacjenta wiązką protonową o ustalonych przez CO Oddział w Krakowie parametrach, we współpracy i pod nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii oraz fizyka specjalisty w dziedzinie Fizyka medyczna zatrudnionych w CO Oddział w Krakowie" zostały zakończone bez osiągnięcia porozumienia.

Pacjenci ze skierowaniami do radioterapii protonowej winni zgłaszać się do COOK (ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków).

W przypadku odmowy udzielenia świadczenia powinni o tym fakcie poinformować Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.


26.08.2016

» Zakopane Conference on Nuclear Physics, 28 sierpnia - 4 września 2016, Zakopane szczegóły »

23.08.2016

» Raman NanoSpectroscopy Workshop, 5-6 września 2016, Kraków szczegóły »

22.08.2016

» Zmarła Pani Halina Szymańska szczegóły »

10.08.2016

» Eksperyment MoEDAL na LHC publikuje pierwsze wyniki poszukiwania monopoli magnetycznych szczegóły »

09.08.2016

» Zalew nowych danych i wyników z LHC na konferencji ICHEP 2016 w Chicago szczegóły »

01.08.2016

TERAPIA PROTONOWA

IFJ PAN od października 2015 r. jest przygotowany do udostępnienia wiązki protonowej w celu napromieniania pacjentów z nowotworami zlokalizowanymi poza narządem wzroku i gotowy udostępnić wiązkę protonową w każdej chwili pod warunkiem, że Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie zagwarantuje pokrycie co najmniej części kosztów IFJ PAN związanych z realizacją tej terapii.

starsze wydarzenia »