Dokumenty Komisji Wyborczej

Protokół nr 1 z zebrania Komisji Wyborczej w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 2 z zebrania Komisji Wyborczej w dniu 28 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 3 z zebrania Komisji Wyborczej w dniu 8 września 2015 r.

Protokół nr 4 z zebrania Komisji Wyborczej w dniu 21 września 2015 r.

Protokół nr 5 z zebrania Komisji Wyborczej w dniu 15 października 2015 r.

Protokół nr 6 z zebrania Komisji Wyborczej w dniu 30 października 2015 r.

Protokół końcowy z zebrania Komisji Wyborczej w dniu 6 listopada 2015 r.

 

 

 

Lista osób z czynnym prawem wyborczym w wyborach Komisji Dyscyplinarnej

Lista osób z biernym prawem wyborczym w głosowaniu na

Członka Komisji Dyscyplinarnej

Lista osób z biernym prawem wyborczym w głosowaniu na Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej

 

Formularz zgłoszeniowy Kandydata na Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej

 

Formularz zgłoszeniowy Kandydata na Członka Komisji Dyscyplinarnej

 

       

       Zgodnie z zarządzeniem 28/2015 i zarządzeniem 33/2015  Dyrektora IFJ PAN ogłoszono wybory Komisji Dyscyplinarnej  na kadencję 2015 - 2019 i powołano Komisję Wyborczą d/s wyborów Komisji Dyscyplinarnej 

 w składzie:

·         mgr Magdalena Kostecka                                                 tel. 8317, pok. 4508B

·         mgr Beata Murzyn                                                             tel. 8010, pok. 5224

·         mgr inż. Mirosław Ziębliński  - przewodniczący           tel. 8247, pok. 3207

  Wybory do Komisji Dyscyplinarnej odbyły się na terenie IFJ PAN w godzinach 8:00-15:00 6 listopada 2015 roku.

W protokole końcowym komisja wyborcza stwierdziła ważność wyborów, ponieważ  frekwencja osiągnęła poziom 46,6% pracowników uprawnionych do głosowania i ogłosiła skład Komisji Dyscyplinarnej.

     Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej otrzymali następującą ilość  głosów:

·       prof. dr hab. Maria Bałanda - 66

·       prof. dr hab. Marek Kowalski - 49

1 głos był nieważny   

Zgłoszeni kandydaci na członka Komisji Dyscyplinarnej otrzymali następującą ilość głosów:

·       prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz - 22

·       dr hab. Krzysztof Kozak - 26

·       dr hab. Wojciech Królas - 12

·       dr hab. Małgorzata Lekka - 13

·       dr hab. Katarzyna Mazurek - 17

·       dr hab. Marta Wolny-Marszałek - 22

4 głosy były nieważne.

Komisja stwierdza więc, że:

przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej została

prof. dr hab. Maria Bałanda,

a członkami Komisji Dyscyplinarnej zostali:

·       dr hab. Krzysztof Kozak,

·       prof. dr hab. Krzysztof Drozdowicz,

·       dr hab. Marta Wolny-Marszałek,

·       dr hab. Katarzyna Mazurek.

 

 

Wybór przepisów dotyczących wyborów

·         Regulamin wyboru Komisji Dyscyplinarnej w IFJ PAN

·         Ustawa o PAN

·         Statut IFJ PAN