Wiktor KURCEWICZ

 

BADANIA Z FIZYKI JĄDROWEJ NISKICH ENERGII PROWADZONE NA WIĄZKACH SYSTEMU ISOLDE

 

W roku 1967 został uruchomiony separator izotopów ISOLDE ( z ang. Isotope Separator On Line) na wiązce protonów o energii 600 MeV uzyskiwanej z pierwszego akceleratora CERN. Do koordynowania prac naukowych została powołana międzynarodowa współpraca ISOLDE. Fizycy z Polski brali udział już w pierwszych eksperymentach (patrz publikacje 1-9, których współautorami byli Jerzy Jastrzębski i Jan Żylicz). Jerzy Jastrzębski jest na liście 29 autorów pierwszej publikacji ISOLDE z roku 1969.

 

W czasie wielu lat system ISOLDE ulegał modyfikacji – ISOLDE 2, ISOLDE 3, oraz całkowitej przebudowie – ISOLDE PS Booster (uruchomiony w 1992 r.). Następnym ważnym krokiem było uruchomienie akceleratora wiązek promieniotwórczych (the Radioactive Beam Experiment) REX ISOLDE, który od roku 2003 jest zintegrowany z układem akceleratorów CERN. Pełną informację o aktualnym stanie systemu ISOLDE można znaleźć pod adresem http://isolde.web.cern.ch/. „Portret laboratorium” przedstawiony jest w specjalnym wydaniu Hyperfine Interactions 129 (2000).

 

Dzięki życzliwości członków kolaboracji ISOLDE fizycy z Polski przez te wszystkie lata mieli możliwość prowadzenia badań w CERN, czego dowodem są pozycje 10-50 na liście publikacji. Ograniczając się tylko do pomiarów z użyciem ISOLDE PB polscy fizycy jądrowi brali udział w następujących eksperymentach: IS302, IS322, IS332, IS338, IS354, IS355, IS386, IS387, IS403, IS405, IS414, IS418 oraz IS423. Należy podkreślić, że z listy tej cztery eksperymenty zostały zaproponowane i były kierowane przez polskich fizyków:

IS322               Deformacja oktupolowa jąder z obszaru aktynowców,
(kierownik tematu: W.Kurcewicz),

IS354               Identyfikacja nowych neutrono-nadmiarowych izotopów bizmutu, ołowiu i talu w badaniach z użyciem selektywnej metody pulsowania wiązki,
(kierownik tematu: K.Rykaczewski),

IS355               Poszukiwanie przejść okrężnych w rozpadzie WE  81Kr,
(kierownik tematu: M. Pfützner),

IS423               Wzbudzenie kulombowskie neutrono-nadmiarowej wiązki 88Kr  - poszukiwanie stanów o zmieszanej symetrii,
(kierownik tematu: J. Iwanicki).

 

Najważniejszym rezultatem prowadzonych badań było uzyskanie bogatego zestawu danych doświadczalnych wskazujących na istnienie w obszarze aktynowców jąder o stabilnej deformacji oktupolowej (pozycja 41 na liście publikacji – artykuł przeglądowy).

 

Publikacje z lat 1969 – 2004

 

1.P.G. Hansen,...., J. Jastrzębski, et al.,
Phys. Lett. 28B (1969) 415

 

2.     B.Erdal, ..., J. Jastrzębski, et al.,
Izv. Ac. Nauk SSSR, Ser. Fiz. 36 (1970) 1635

3.P.G. Hansen, ..., J. Żylicz, et al.,
Nucl. Phys. A 160 (1971) 445-448

4.B.Erdal,…, J. Żylicz, et al.,
Nucl. Phys. A 194 (1972) 449-457

5.M. Finger,…,J. Jastrzębski, et al.,
Nucl. Phys. A188 (1972) 369

 

6.J. Jastrzębski
Acta.
Phys. Pol. B3 (1972) 397

7.L. Westgaard, J. Żylicz, O. B. Nielsen,
Atomic Masses and Fundamental Constants, Eds. J.H. Sanders and A.H. Wapstra, Plenum Press, London-New York 1972, p. 94-104

8.J. Jastrzębski, et al.,
Journ.de Phys. 34 (1973) 755

9.        Sebille-Schuck, J. Jastrzębski, et al.,
Nucl.
Phys. A 212 (1973) 45

 

10.     W. Kurcewicz, E. Ruchowska, et al.,
Nucl.
Phys. A 356 (1981) 15

11.     T.von Egidy,…,W. Kurcewicz, et al.,
Nucl. Phys.A 365 (1981) 26

12.     E. Ruchowska,W. Kurcewicz, et al.,
Nucl.
Phys.A 383 (1982) 1

13.     K.Nybo, …, W. Kurcewicz, et al.,
Nucl. Phys. A 408 (1983) 127

14.     R.K. Sheline, …,W. Kurcewicz, et al.,
Phys.Lett. B133 (1983) 13

14.

15.     P. Hill, …,W. Kurcewicz, et al.,
Z. Phys. A 320 (1985) 531

16.     M.J.G. Borge,...,  W. Kurcewicz,. et al.,
Nucl. Phys.A 464 (1987) 189-204

17.     W. Kurcewicz, E. Ruchowska, et al.,
Nucl.
Phys.A 464 (1987) 1-8

18.     K. Rykaczewski, A. Płochocki, ..., J. Żylicz, et al.,
Z.Phys.A332 (1989) 275

19.     M.J.G. Borge, …, W. Kurcewicz, et al.,
Z. Phys.
A 333 (1989) 109-110

20.     E.Andersen, …,W. Kurcewicz, et al.,
Nucl.
Phys. A 491 (1989) 290-300

21.     K.Riisager, …,W. Kurcewicz, et al.,
Phys.
Lett. B 235 (1990) 30

22.     K.Keller,…, A. Płochocki, K. Rykaczewski, J. Szerypo, J. Żylicz , et al.,
Z. Phys.
A 339 (1991) 355-361

23.     A. Płochocki, K. Rykaczewski, T. Batsch, J. Szerypo, J. Żylicz, et al.,

        Z. Phys. A 342 (1992) 43-51

24.     W.Kurcewicz, et al.,
Nucl. Phys.
A 539 (1992) 451

 

25.     T.Otto, …, J. Szerypo, Z. Patyk,
Nucl.
Phys. A 567 (1994) 281-32

26.     J. Szerypo, Z. Patyk,
Acta Phys. Pol. 25 (1994) 773-777

27.     N.Bijnens,…, J. Szerypo, et al.,
Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 4571

28.     P. Hoff,…,  W. Kurcewicz, et al.,
Phys.Rev.Lett 77(1996)1020-1023

29.     A.J. Aas, ...,  K. Gulda, W. Kurcewicz, et al.,
Nucl.
Phys. A 611 (1996) 281-314


30.     H.Raimbault-Hartmann, …, J. Szerypo et al.,
Nucl. Instr. Meth. B126 (1997) 378

31.     W.Kurcewicz, ...,K. Gulda, et al.,

Nucl. Phys. A 621 (1997) 827

32.     D.Beck, …,J. Szerypo, et al.,
Nucl.
Instr. Meth. B 126 (1997) 374

33.     D.Beck, …, J. Szerypo et al.,

Hyperfine Interactions 108 (1997) 219

34.     D. Beck, ..., J. Szerypo, et al.,
Nucl. Phys. A 626 (1997) 343c

35.     D.G.Burke,W. Kurcewicz, et al.,

Nucl. Phys. A612 (1997) 91

36.     K.Gulda, ..., W. Kurcewicz, et al.,
Nucl. Phys. A 636 (1998) 28 - 46

36.

37.     P.Van Duppen, …,M. Karny, J. Kurpeta, A. Płochocki, K. Rykaczewski, J. Szerypo, et al.,
Nucl. Instr. Meth. B 134 (1998) 267-270

38.      A.J.Aas, …, K. Gulda, W. Kurcewicz, et al.,
Nucl. Phys. A654 (1999) 499-522

39.     L.M.Fraile,…, K. Gulda, W. Kurcewicz, et al.,

Nucl. Phys. A 67 (1999) 355-390

40.     J. Kurpeta,,M. Karny, A. Płochocki, K. Rykaczewski, J. Szerypo,. et al.,

Eur. Phys. J A 7 (2000) 49-54

41.     W.Kurcewicz
Hyperfine Interaction 129 (2000) 175-184

42.     P.Hoff, …, W. Kurcewicz, et al.,
Hyperfine Interactions 129 (2000) 141-148

43.     L.M. Fraile, …, K. Gulda, W. Kurcewicz, et al.,
Nucl.Phys. A 686 (2001) 71-108

44.     M.J.G. Borge, …, W. Kurcewicz, et al.,

Nucl. Phys. A 690 (2001) 227c-230c

45.     K.Gulda, W. Kurcewicz, et al.,
Nucl. Phys. A 703 (2002) 45-69

46.     A.N. Andreyev, …, Z. Janas, W. Kurcewicz, J. Kurpeta, A. Płochocki, et al.,
Eur. Phys.J. A 14 (2002) 63-75

47.     J. Kurpeta, A. Płochocki, …,Z. Janas, M. Karny, W. Kurcewicz,. K. Rykaczewski,
 J. Szerypo,
et al.,

Eur. Phys. J. A 18 (2003) 31-37

48.     J. Kurcewicz,…, B. Szweryn,
Nucl. Phys.
A 728 (2003) 3-11

49.     J. Kurpeta, A. Płochocki, …, Z. Janas, M. Karny, W. Kurcewicz, K. Rykaczewski, J. Szerypo, et al.,

Eur. Phys. J. A 18 (2003) 5-8

 

50.     H. De Witte, …, Z. Janas, W. Kurcewicz, J. Kurpeta, A. Płochocki, et al.,

Phys. Rev. C 69 (2004) 044305-1; -44305-6