POLSKA  W EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJI BADAŃ JĄDROWYCH  -  CERN


Zeszyt z serii opracowań Sekcji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności wydany z okazji  50-lecia CERN

                                                                                              

SPIS TREŚCI

1. Od autorów

2. Jerzy  BARTKE:  Czym jest CERN

3. Zbigniew HAJDUK: Polacy w CERN – Dane statystyczne

4. Krzysztof FIAŁKOWSKI: Polscy fizycy w departamencie teorii

5. Danuta  KISIELEWSKA:  Pierwsze  eksperymenty w CERN-ie z udziałem Polaków

6. Ryszard GOKIELI: Polski udział w eksperymentach używających detektora SFM przy akceleratorze ISR

7. Lidia GOERLICH i Maria RÓŻAŃSKA: Współpraca ACCMOR

8. Agnieszka  ZALEWSKA: Neutrina w CERN-ie

9. Jan NASSALSKI: Udział Polaków w eksperymentach mionowych w CERN-ie

10. Jerzy BARTKE: Eksperymenty z relatywistycznymi ciężkimi jonami – I (NA35/NA49)

11. Teodor  SIEMIARCZUK: Eksperymenty z relatywistycznymi ciężkimi jonami – II (WA80, WA93 i WA98)

12. Tadeusz LESIAK, Agnieszka Zalewska i Krzysztof DOROBA : Eksperyment DELPHI

13. Jan  KRÓLIKOWSKI, Marek KOWALSKI, Mariusz  SAPIŃSKI i Mariusz WITEK: Zespoły polskie w eksperymentach przygotowywanych dla zderzacza LHC

14. Jerzy JASTRZĘBSKI: Fizyka jądrowa z wykorzystaniem wiązek antyprotonów z urządzenia LEAR

15. Wiktor KURCEWICZ: Badania z fizyki jądrowej niskich energii prowadzone na wiązkach systemu ISOLDE

16. Maria  SZEPTYCKA i Michał TURAŁA: Udział Polaków w rozwoju metodyki badań FWE w CERN-ie

17. Błażej SKOCZEŃ, Tadeusz KURTYKA i Andrzej SIEMKO: Udział Polskich naukowców i inżynierów w budowie Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC)

18. Maciej  CHOROWSKI: Polski przemysł w CERN

19. Maria RYBICKA i Michał Turała : Europejska Szkoła Fizyki Wysokich Energii w Polsce (1993)

20. Jan GODLEWSKI,  Piotr GOLONKA i Michał TURAŁA: Polscy studenci w CERN i letnie wycieczki alpejskie

21. Grzegorz POLOK i Stanisław LATEK: Wystawy CERN-owskie w Polsce

22. Wybitni uczeni z CERN-u uhonorowani specjalnymi tytułami w Polsce 

23. Sylwetki nieżyjących już wybitnych fizyków polskich, działalność których  związana była    z   CERN-em