I nagroda w Konkursie na "Projekt na promocję Polski jako organizatora 14 Światowego Kongresu Badań Radiacyjnych"

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych ogłosiło konkurs na "Projekt na promocję Polski jako organizatora 14 Światowego Kongresu Badań Radiacyjnych", mający na celu promocję Polski oraz prezentację osiągnięć Nauki Polskiej przed organizowanym w Polsce 14-tym Światowym Kongresem Badań Radiacyjnych ICRR-2011. Pierwszą nagrodę w konkursie zdobył pracownik IFJ PAN, mgr Mateusz Krzysiek.

Nagroda została ufundowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.