Wizyta Gubernatora Uppsali - 18.10.2007

1/60 s, F2.60, ISO Auto 1/60 s, F2.60, ISO Auto 1/60 s, F2.60, ISO Auto 1/60 s, F2.60, ISO Auto
Full size: 665 KB Full size: 852 KB Full size: 764 KB Full size: 785 KB

1/60 s, F2.60 1/60 s, F2.60, ISO Auto 1/60 s, F2.60, ISO Auto
Full size: 635 KB Full size: 738 KB Full size: 714 KB

Generated on 29 października 2007 at 12:34:23 by Zoner Photo Studio
(c) 2007 ZONER, Inc.