Aktualności

2011

12.12.2011
Uroczyste otwarte posiedzenie Rady Naukowej IFJ PAN

09.11.2011
Uroczyste podpisanie umowy na dostawę stanowiska terapii Gantry

21.09.2011
Otwarcie obozu Wirtualnych Kół Naukowych e-Akademii Przyszłości

08.09.2011
Uroczystość oficjalnego oddania do użytku pierwszego w Polsce systemu obrazowania magnetyczno-rezonansowego o polu 9.4T

28.06.2011
Sesja naukowa: Wysokoczułe pomiary w ocenie zagrożenia ludzi promieniotwórczością obecną w środowisku. Spektrometr całego ciała - nowe narzędzie badawcze w IFJ PAN

15.06.2011
Międzynarodowy eksperyment potwierdza niezwykłe przemiany najlżejszych cząstek materii

25.05.2011
Nowoczesny tomograf badawczy firmy Bruker Biospin pracujący w polu magnetycznym 9.4T zainstalowany w Zakładzie Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej

13.05.2011
Debata pt. "Od polonu i radu do protonoterapii" na Rynku Głównym w Krakowie, w ramach Festiwalu Nauki

28.04.2011
Zebranie potencjalnych użytkowników CCB - Badania podstawowe w CCB

05.04.2011
Otwarta konferencja - "Promieniowanie i człowiek w kosmosie"

23.03.2011
Konferencja prasowa - "Co wiemy o awarii w Fukushimie"

17.03.2011
Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Centrum Cyklotronowego Bronowice

04.03.2011
Konferencja prasowa - Radioterapia Protonowa w Krakowie

18.02.2011
Zakończenie ostatniej serii napromieniania nowotworów gałki ocznej u dwóch pacjentów przy użyciu wiązki szybkich protonów

18.02.2011
Nowo mianowani profesorowie IFJ PAN - spotkanie z prezydentem Krakowa

31.01.2011
Podpisanie porozumienia o współpracy między IFJ PAN a Szpitalem Uniwersyteckim