Aktualności

2013

19.12.2013
IFJ PAN zwycięzcą w kategorii jednostka naukowa w konkursie "Najaktywniejszy Uczestnik 7. Programu Ramowego" w regionie Małopolski i Podkarpacia - 2013

17.12.2013
PAP - wyniki rankingu SCImago obejmującego najlepsze instytucje naukowe i uczelnie na świecie za lata 2007-2011

06.12.2013
IFJ PAN - najbardziej prodoktorancki instytut PAN w Polsce!

05.12.2013
Polish Media Days w CERNie 26-27 listopada 2013 r.

29.11.2013
Prototyp struktury mechanicznej małego teleskopu CTA już zainstalowany w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

20.11.2013
Dr Katarzyna Górska laureatką Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego 2013

07.11.2013
The International Day of Medical Physics
Odznaczenia państwowe dla pracowników IFJ PAN

05.11.2013
Prototypowy mały teleskop dla obserwatorium CTA gotowy do testów

29.10.2013
Podpisanie umowy na dostawę stanowiska GANTRY-2

29.10.2013
Dr hab. Wojciech Zając, prof. IFJ PAN, członkiem Rady Naukowej ILL i Naukowego Komitetu Doradczego ESS

23.10.2013
Seminarium "Profesor Jan Czochralski - wybitny polski uczony"

18.10.2013
Uroczystość nadania imienia Profesora Jana A. Czubka Laboratorium Źródeł Neutronowych

08.10.2013
Peter Higgs i François Englert laureatami Nagrody Nobla

02.10.2013
Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr Katarzyny Górskiej

30.09.2013
IFJ PAN został zaliczony do kategorii naukowej A+

17.09.2013
FNP - wyróżnienie osiągnięć laureata programu Homing Plus dr Krzysztofa Kutaka

16.09.2013
Guido Altarelli honorowym profesorem IFJ PAN

19.07.2013
Obserwacja nowego rodzaju oscylacji neutrin w eskperymencie T2K

12.06.2013
Komunikat prasowy CERN dotyczący ukończenia projektu technicznego Międzynarodowego Zderzacza Liniowego

03.06.2013
Rada CERN zaktualizowała europejską strategię fizyki cząstek elementarnych

01.06.2013
Pokazy finału konkursu: Eksperyment Łańcuchowy

13.05.2013
Piotr Konieczny (doktorant w Zakładzie Badań Strukturalnych) został zdobywcą Nagrody Specjalnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrody Specjalnej British Council w polskiej edycji konkursu FameLab 2013

12.04.2013
Sesja poświęcona pamięci Profesora Jerzego A. Janika w pierwszą rocznicę śmierci

04.04.2013
Komunikat prasowy CERN dotyczący wyników z zainstalowanego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej eksperymentu AMS

04.04.2013
Radosław Ryblewski i Maciej Trzebiński laeuratami stypendium START - Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

18.03.2013
Praktykanci z IFJ PAN zdobywcami głównej nagrody w Konkursie Młodych Naukowców Unii Europejskiej

26.02.2013
Piotr Konieczny (doktorant w Zakładzie Badań Strukturalnych) w finale konkursu FameLab 2013

30.01.2013
Nominacja Prof. dr hab. Agnieszki Zalewskiej w Plebiscycie "Krakowianin Roku 2012"