Praca W. Broniowskiego i E. Ruiz Arrioli wyróżniona przez Physical Review Letters

Praca W. Broniowskiego i E. Ruiz Arrioli wyróżniona przez Physical Review Letters

Praca naszego kolegi, Prof. dr hab. Wojciecha Broniowskiego i Prof. Enrique Ruiz Arrioli z Granady, "Signatures of α Clustering in Light Nuclei from Relativistic Nuclear Collisions", dot. zaskakującego zwiazku miedzy strukturą klastrową najlżejszych jąder a przepływem w ultrarelatywistycznych zderzeniach jądrowych, została opublikowana w Physical Review Letters i wyróżniona jako "News and commentary in physics".

Praca proponuje nową metodę badań struktury lekkich jąder i znajdzie zastosowanie doświadczalne w analizach zderzeń jądrowych przy najwyższych energiach (SPS, RHIC, LHC).

Pozotałe wyróżnione prace z Instytutu Fizyki Jądrowej