CERN obchodzi 60-te urodziny nauki dla pokoju

Genewa, 18 Marzec 2014. W tym roku CERN obchodzi 60-tą rocznicę swojego powstania, którego naczelną ideą było propagowanie nauki dla pokoju. Uroczystości z tej okazji organizowane są zarówno w samym laboratorium pod Genewą jak i w poszczególnych krajach członkowskich. Dwa kluczowe wydarzenia to obchody 1 lipca w siedzibie UNESCO w Paryżu, gdzie 1 lipca 1953 roku 12 krajów założycielskich podpisało konwencję na temat powstania CERN, oraz 29 września w Genewie w 60-tą rocznicę ratyfikacji konwencji, oznaczającej formalne narodziny organizacji. Obecnie w skład CERN wchodzi 21 krajów, przy uczestnictwie licznych krajów pozaeuropejskich.

Początki CERN sięgają późnych lat 40-tych kiedy z pożogi wojny wyłaniała się podzielona wówczas Europa. Niewielka grupa wizjonerów po obu stronach Atlantyku, zarówno naukowców jak i polityków, dostrzegła w badaniach podstawowych środek do odbudowy pokojowej współpracy w tej części świata. To właśnie te idee doprowadziły do powstania CERN 29 września 1954 roku, któremu powierzono podwójne zadanie prowadzenia badań naukowych na najwyższym światowym poziomie oraz pojednania zwaśnionych narodów.

Uroczystości w Paryżu i Genewie będą stanowić przegląd osiągnięć naukowych laboratorium CERN oraz roli jaką odegrało w promowaniu pokojowej współpracy międzynarodowej w Europie i świecie. Na wydarzenia w pozostałych krajach członkowskich składać się będą wystawy, wykłady popularnonaukowe, etc. Szczegóły można znaleźć na stronie 60-tych Urodzin CERN (www.cern.ch/cern60).

"CERN jest świetlanym przykładem tego co można osiągnąć gdy ludzie różnych naradowości i kultur realizują wspólne cele" powiedział dyrektor generalny CERN Rolf Heuer. "Tworząc konwencję CERN w 1953 roku, założyciele CERN zarysowali nowatorski i unikalny model dla naukowej i technologicznej doskonałości. Łącząc naukowców z całego świata CERN dowodzi, że nauka jednoczy narody i przyczynia się do lepszego świata."

"Naukowa i technologiczna doskonałość CERN została potwierdzona między innymi przez Wielki Zderzacz Hadronów (ang. LHC) i niedawne odkrycie bozonu Higgsa, dlatego z okazji 60-tych urodzin zdecydowaliśmy się zaakcentować mniej wymierną ale równie istotną rolę Organizacji w promowaniu pokoju" powiedziała Przewodnicząca Rady CERN, Agnieszka Zalewska. "Zgodnie z duchem swojej konwencji, CERN zawsze był otwarty, goszcząc naukowców ze wszystkich zakątków świata. Stąd, obecnie w CERN harmonijnie współpracują naukowcy ponad stu narodowości."

tłum. Paweł Brückman de Renstrom

Polskie obchody 60-tych urodzin CERN odbyły się 8 lutego w Centrum Kopernik w Warszawie (www.kopernik.org.pl).

Oryginalny komunikat: CERN_PR_18032014.pdf