Nagrody naukowe Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w 2014 r.

1. Nagroda naukowa dla młodych pracowników nauki

W Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN przyznawane są corocznie nagrody naukowe dla młodych pracowników nauki w zakresie następujących dyscyplin: fizyka/astronomia, chemia, matematyka oraz w latach parzystych geologia/mineralogia.

Wnioski o nagrody mogą być składane, zgodnie z regulaminem, do dnia 30 czerwca każdego roku.

1. Nagrody przyznaje się za konkretną opublikowaną w ciągu 4 ostatnich lat pracę (wliczając rok przyznania nagrody),
2. Wnioski powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie naukowej wartości pracy, miejsce jej wykonania lub poszczególnych jej części (nazwa placówki zagranicznej lub krajowej),
3. Do wniosku należy dołączyć zgłaszaną do nagrody pracę w formie elektronicznej,
4. Wniosek powinien zawierać następujące informacje o kandydacie do nagrody:
- datę urodzenia,
- stopnie i tytuły naukowe,
- miejsce pracy i stanowisko,
- adres domowy,
- adres mailowy.

Wnioski przygotowane zgodnie z regulaminem nagród naukowych należy kierować do komisji nagród naukowych Wydziału III PAN na adres mailowy wydzial_3@pan.pl.

Załącznik:
Regulamin nagród naukowych Wydziału III PAN

2. Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie

Nagroda przyznawana jest corocznie, na przemian w dziedzinie fizyki i chemii, za wybitne i twórcze prace naukowe przyczyniające się do rozwoju nauki.

W roku bieżącym można zgłaszać kandydatów do Nagrody w zakresie chemii.

Wnioski przygotowane zgodnie z regulaminem powinny zawierać konkretnie sprecyzowane osiągnięcia naukowe kandydata, za które Nagroda jest proponowana.
Wnioski w formie elektronicznej należy przysyłać na adres mailowy wydzial_3@pan.pl.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2014 r.

Załącznik:
Regulamin nagrody naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie

3. Nagroda Naukowa im. Stanisława Staszica 2014

Nagroda przyznawana jest, co dwa lata, w dziedzinie nauk o Ziemi za wybitne i twórcze prace naukowe przyczyniające się do rozwoju nauki polskiej w świecie.

1. Nagrodę przyznaje się za konkretną opublikowaną w ciągu 5 ostatnich lat pracę lub cykl prac (wliczając rok przyznania nagrody),
2. Wnioski powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie naukowej wartości pracy, miejsce jej wykonania lub poszczególnych jej części (nazwa placówki zagranicznej lub krajowej),
3. Do wniosku należy dołączyć zgłaszaną do nagrody pracę w formie elektronicznej.

Wnioski przygotowane zgodnie z regulaminem powinny zawierać konkretnie sprecyzowane osiągnięcia naukowe kandydata, za które Nagroda jest proponowana.
Wnioski w formie elektronicznej należy przysyłać na adres mailowy wydzial_3@pan.pl.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2014 r.

Załącznik:
Regulamin nagrody naukowej im. Stanisława Staszica