Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy INFN Włochy a COPIN Polska

28 maja 2014 roku w Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) we Włoszech, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy naukowej pomiędzy włoskim Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) a Konsorcjum COPIN (copin.ifj.edu.pl) w dziedzinie fizyki jądrowej, techniki akceleracyjnej oraz zastosowań tych dziedzin do diagnostyki medycznej i terapii.

W imieniu Prezydenta INFN, Prof. Fernando Ferroni, umowę podpisał Dyrektor LNL Legnaro, Prof. Giovanni Fiorentini, zaś ze strony COPIN Prof. Marek Jeżabek, Dyrektor Naczelny IFJ PAN koordynującego konsorcjum, oraz Prof. Adam Maj, Przewodniczący Rady Zarządzającej COPIN.

Współpraca obejmuje instytucje naukowe wchodzące w skład Konsorcjum COPIN natomiast ze strony włoskiej będą to instytuty narodowe: Laboratori Nazionali di Legnaro (Legnaro-Padwa), Laboratori Nazionali del Sud (Catania) oraz Laboratori Nazionali del Gran Sasso, jak również sekcje INFN w Mediolanie, Padwie i in.

Informacja na stronie INFN

Prof. Bogdan Fornal (IFJ PAN), Marek Lewitowicz (GANIL), Adam Maj (IFJ PAN), Marek Jeżabek (IFJ PAN), Giovanni Fiorentini (LNL Legnaro), Fabiana Gramegna (LNL Legnaro), Gilles de France (GANIL)

Od lewej: Prof. Bogdan Fornal (IFJ PAN), Marek Lewitowicz (GANIL), Adam Maj (IFJ PAN), Marek Jeżabek (IFJ PAN), Giovanni Fiorentini (LNL Legnaro), Fabiana Gramegna (LNL Legnaro), Gilles de France (GANIL).