Otwarcie teleskopu

Prototyp teleskopu SST-1M dla Cherenkov Telescope Array

W dniu 2 czerwca 2014 roku w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk miało miejsce uroczyste otwarcie prototypu teleskopu SST-1M dla projektu Cherenkov Telescope Array.

Celem uroczystości było zaprezentowanie pierwszego znaczącego dla całego projektu kroku – budowy w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN struktury mechanicznej teleskopu SST-1M. Zaprezentowane zostały także inne prace prowadzone przez Polskie Konsorcjum Projektu CTA. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele międzynarodowego i krajowego konsorcjum CTA oraz przedstawiciele uczelni tworzących Polskie Konsorcjum CTA.

Gości powitał Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej Prof. dr hab. Marek Jeżabek, a następnie głos zabrał Prof. dr hab. Michał Ostrowski – Koordynator Polskiego Konsorcjum Projektu CTA.

W dalszej części zebrani w auli IFJ PAN mogli wysłuchać dwóch wykładów popularno-naukowych w języku angielskim. Pierwszy z nich p.t. „The Cherenkov Telescope Array” wygłosił Prof. Werner Hoffman – międzynarodowy koordynator projektu CTA a drugi pt. "The SST-1M Project" zaprezentowała Prof. Teresa Montaruli – kierownik projektu SST-1M.

Spośród zaproszonych gości krótkie słowa podziękowań popłynęły od Prof. dr. hab. Kazimierza Grotowskiego – nestora polskich fizyków jądrowych oraz Prof. dr. hab. Stanisława Kistryna - prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prof. Jeżabek przekazał również słowa uznania od Prof. dr. hab. Kazimierza Wiatra – dyrektora Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.

Część oficjalną zakończył dr hab. Jacek Niemiec – koordynator zespołu CTA w IFJ PAN, który wygłosił podziękowania dla zespołów i osób zaangażowanych w projekt teleskopu SST-1M oraz zaprosił gości na uroczyste otwarcie teleskopu.

Uroczystego uruchomienia instalacji teleskopu dokonał Prof. Kazimierz Grotowski. Zebrani przez kilkanaście minut mogli podziwiać precyzję ruchów konstrukcji mechanicznej teleskopu.

Po zakończonej uroczystości zebrani udali się na poczęstunek a zaproszeni goście mięli okazje zobaczyć Centrum Cyklotronowe Bronowice, cyklotron Proteus C-235, stanowisko gantry, stanowisko do radioterapii oka oraz halę eksperymentalną. Gości oprowadzali Prof. Marek Jeżabek, Prof. Adam Maj oraz dr Konrad Guguła.

Relacje z uroczystości ukazały się w mediach informacyjnych, m.in.:
PAP Nauka w Polsce
Serwis MNiSW
Gazeta Wyborcza

CTA Small-size Telescope