Otwarcie teleskopu

Program

2 czerwca 2014 r., godz. 11.00

Aula IFJ PAN

Powitanie
Prof. Marek Jeżabek
Dyrektor IFJ PAN

Prof. Michał Ostrowski
Koordynator Polskiego Konsorcjum Projektu CTA

Wystąpienie przedstawiciela CTA
"The Cherenkov Telescope Array"
Prof. Werner Hofmann
Międzynarodowy koordynator projektu CTA

Wystąpienie koordynatora projektu teleskopu SST-1M
"The SST-1M Project"
Prof. Teresa Montaruli
Kierownik projektu SST-1M

Wystąpienia zaproszonych gości
Prof. Kazimierz Grotowski
Przewodniczący Komisji Astrofizyki Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Kazimierz Wiatr
Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH

Wystąpienie przedstawiciela zespołu IFJ PAN
Dr hab. Jacek Niemiec
Koordynator zespołu CTA w IFJ PAN

Prototyp SST-1M

Otwarcie prototypu teleskopu SST-1M

Budynek 25

Poczęstunek