CERN i UNESCO świętują rocznicę podpisania Konwencji CERN

Paryż, 1 lipca 2014. W dniu dzisiejszym, CERN i UNESCO wspominają podpisanie Konwencji CERN w siedzibie UNESCO’s w Paryżu, tym samym obchodząc 60-cio lecie „nauki dla pokoju”. Konwencja, która doprowadziła do powstania Europejskiego Centrum Badań Jądrowych (fr.: CERN) w 1954 roku, została podpisana przez dwanaście krajów założycielskich, pod auspicjami UNESCO, 1 lipca 1953 roku. Konwencja weszła w życie 29 września 1954 roku. Ta data znaczy oficjalne powstanie CERN. Laboratorium powstało z myślą o odbudowaniu badań podstawowych w Europie po pożodze Drugiej Wojny Światowej. Po 60-ciu latach istnienia CERN stanowi jeden z najbardziej udanych przykładów współpracy naukowej. Przez wszystkie te lata CERN łączył naukowców ze wszystkich zakątków naszego globu i dostarczał społeczeństwu licznych korzyści poprzez naukę, innowacyjność i edukację.

"Filozofia otwartości i przejrzystości CERN zawarta jest w jego Konwencji." podkreślił Rolf Heuer, Dyrektor Naczelny CERN. "Nakreślona w dokumencie misja CERN, aby prowadzić wyłącznie badania podstawowe oraz udostępniać publicznie wszystkie rezultaty, istotnie rzutowała na działalność laboratorium. Te postanowienia zapewniły pokojową współpracę pomiędzy naukowcami ze wszystkich krajów."

"W świetle licznych sukcesów jakie CERN odnosił w ciągu dziesięcioleci, UNESCO jest niezmiernie dumne że przyczyniło się do jego powstania. Ta inicjatywa dowodzi że międzynarodowa współpraca, leżąca u podstaw mandatu UNESCO, jest kluczowa i powinna być wspierana na całym świecie w celu budowania jutra laboratorium CERN." powiedziała Dyrektor Naczelna UNESCO, Irina Bokova.

tłum. Paweł Brückman de Renstrom

Więcej informacji: