Wizyta Pana Ministra Włodzisława Ducha, podsekretarza stanu w MNiSW w IFJ PAN

W dniu 18 lipca, 2014r Instytut Fizyki Jądrowej PAN odwiedził prof. dr hab. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu towarzyszył prof.dr hab. Stanisław Kistryn, Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Byli oni goszczeni przez dyrekcję IFJ PAN. Omawiana była obecna sytuacja Instytutu, perspektywiczne kierunki i projekty badań oraz aktualna i przyszła infrastruktura badawcza Instytutu. Goście odwiedzili Centrum Cyklotronowe Bronowice zapoznając się ze stanowiskiem terapii protonowej oka, gantry oraz halą eksperymentalną dla badań podstawowych.

Kolejnym punktem wizyty był prototyp małego teleskopu SST-1M dla projektu CTA (Cherenkov Telescope Array) oraz pomieszczenia skraplarki helowej. To ostatnie związane było z otrzymaniem przez Instytut wysokiej dotacji inwestycyjnej ze środków MNiSW na zakup nowej skraplarki helu.

Goście odwiedzili również Laboratorium Źródeł Neutronowych im. Jana Czubka oraz urządzenie do wzrostu kryształów metodą Czochralskiego, zakupione w tym roku z funduszu badań własnych IFJ PAN i instalowane obecnie w Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii. Na zakończenie Goście odwiedzili stanowisko terapii oka przy cyklotronie AIC-144, gdzie od 2 lat prowadzona jest terapia czerniaka gałki ocznej.

prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prof. dr hab. Adam Maj, prof. dr hab. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w MNiSW, prof. dr hab. Marek Jeżabek, Dyrektor IFJ PAN, prof. dr hab. Paweł Olko, mgr Magdalena Zydek

Od lewej prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prof. dr hab. Adam Maj, prof. dr hab. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w MNiSW, prof. dr hab. Marek Jeżabek, Dyrektor IFJ PAN, prof. dr hab. Paweł Olko, mgr Magdalena Zydek, w tle budynek Centrum Cyklotronowego Bronowice