Warsztaty popularnonaukowe "Fizyka cząstek elementarnych" dla licealistów

W dniach 11 - 30 października odbył się cykl warsztatów popularnonaukowych "Fizyka cząstek elementarnych" organizowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Polską Akademię Nauk. W ramach zajęć 13 uczniów małopolskich liceów miało możliwość zapoznania się z podstawami fizyki cząstek elementarnych oraz najnowszymi wynikami badań w tej dziedzinie.

Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w projekcie, uczestnicy musieli wykonać zadanie kwalifikacyjne. Polegało ono na doświadczalnym sprawdzeniu zależności kąta rozproszenia od parametru zderzenia dla przypadku rozproszenia małego pocisku na dużej cylindrycznej tarczy. W praktyce za pocisk służyła mała piłeczka, ze tarczę - garnek kuchenny.

Dane uzyskane przez uczestników w zadaniu kwalifikacyjnym służyły podczas warsztatów za podstawę w ćwiczeniach z podstaw statystycznego opracowywania pomiarów. Następnie uczestnicy wyprowadzili teoretyczne przewidywanie na mierzoną zależność i porównali ją do wyniku doświadczalnego. Na kolejnych zajęciach uczestnicy, używając prostych metod modelowania komputerowego, rozwiązywali problem rozpraszania dwóch cząstek oddziałujących ze sobą elektrostatycznie. Rezultatem były wykresy torów rozpraszania. Na ostatnich zajęciach uczestnicy porównali wyniki modeli opracowanych podczas pierwszych i drugich zajęć do wyników pomiarów rozpraszania elastycznego przeprowadzonych na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC.

Zajęcia praktyczne przeplatane były wykładami popularnonaukowymi, przybliżającymi uczniom najnowsze techniki badawcze oraz najważniejsze wyniki w fizyce cząstek elementarnych.

Przeprowadzone warsztaty spotkały się z bardzo dobrym odbiorem uczestników: "interesująca tematyka", "solidne przygotowanie prowadzących i miła atmosfera", "cieszę się, że wzięłam udział w tych warsztatach", "bardzo pomocna wiedza jak napisać dobre sprawozdanie z doświadczenia" to tylko niektóre z opinii uczniów. Opinie te znalazły odzwierciedlenie w przeprowadzonej ankiecie, w której warsztaty uzyskały średnio 4.6 na 5 punktów.

Więcej informacji (wraz ze zdjęciami) znajduje się na stronach:
https://www.facebook.com/fizykaczastekelementarnych/
warsztaty.ifj.edu.pl