Profesor Andrzej Hrynkiewicz tegorocznym laureatem Nagrody Miasta Krakowa

Prof. Andrzej Hrynkiewicz

Z wielką radością informujemy, że prof. dr Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz został tegorocznym laureatem Nagrody Miasta Krakowa w kategorii nauka i technika, która jest uhonorowaniem całokształtu wybitnych dokonań Profesora w dziedzinie fizyki jądrowej.

Ogłoszenie wyniku konkursu oraz listy laureatów połączone z wręczeniem nagród miało miejsce 6.11.2014 w Pałacu Wielopolskich w Krakowie.

Nagrody co roku wręcza prezydent Krakowa osobom zasłużonym dla Krakowa w dziedzinach: kultury i sztuki, nauki i techniki oraz sportu. „Kraków zawsze był miastem, które nie cierpiało na brak indywidualności; ludzi, którzy swoją pracą, twórczością sławili miasto i Polskę w świecie” – powiedział podczas uroczystości prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Nagroda Miasta Krakowa dołączyła do długiej listy nagród i odznaczeń Profesora, w tym wysokich nagród i odznaczeń państwowych m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za całokształt działalności naukowej (1996 r.), Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski (2005).

Prof. dr Andrzej Hrynkiewicz będąc wybitnym naukowcem stał się wyjątkową postacią na trwale wpisaną w poczet zasłużonych pracowników nauki mieszkańców Krakowa. Od początku powstania Instytutu Fizyki Jądrowej przyczynił się do rozwoju badań naukowych w różnych dziedzinach oraz do budowy nietuzinkowych urządzeń badawczych promujących ośrodek krakowski jako centrum prowadzenia badań na światowym poziomie.

Profesor jest niedoścignionym wzorem naukowca i nauczyciela akademickiego dla całej społeczności świata nauki nie tylko miasta Krakowa ale i w Polsce jak i za granicą.

Dla zainteresowanych:
Obszerny artykuł poświęcony sylwetce i osiągnięciom Profesora Andrzeja Hrynkiewicza, autorstwa red. Lesława Petersa, ukazał się właśnie w najnowszym numerze Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego: "Andrzej Hrynkiewicz. Niecierpliwy profesor", Kraków, nr 11 (121) Listopad 2014, str 23-24