Czworo badaczy z IFJ PAN laureatami grantów w IV edycji programu Iuventus Plus

Ogłoszone zostały wyniki IV edycji konkursu projektów badawczych w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Iuventus Plus”.

Program skierowany jest do młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji, o zasięgu międzynarodowym.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że wśród laureatów znalazły się cztery osoby z IFJ PAN - dr Wojciech Gieszczyk, absolwent ISD, wychowanek prof. dr hab. Pawła Olko, dr Katarzyna Górska, współpracownik dr hab. Andrzeja Horzeli, dr Piotr Lebiedowicz, absolwent MSD, wychowanek prof. dr hab. Antoniego Szczurka oraz mgr inż. Anna Twardak, doktorantka ISD, podopieczna dr hab. Pawła Bilskiego.

Fakt, że mamy czwórkę laureatów (na łączna liczbę 145) stawia nas w czołówce wśród instytutów panowskich - ex aequo na pierwszym miejscu z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego. Finansowanie projektów rozpocznie się w 2015 roku, laureatom serdecznie gratulujemy.