Polska zostanie członkiem-założycielem Europejskiego Źródła Spalacyjnego

Wiadomość ta została podana oficjalnie na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyżego.

Polska zaangażowała się w ten projekt ze względu na oczekiwane korzyści gospodarcze i naukowe. Chodzi o wymierne korzyści dla polskiego przemysłu i polskich instytucji naukowych. Podmioty zaangażowane w ten projekt (firmy i instytucje naukowe) będą mogły uczestniczyć w rozwoju nowoczesnych technologii oraz w pełni wykorzystywać swój potencjał naukowo-techniczny.

Instytut Fizyki Jądrowej PAN odgrywa bardzo ważną rolę w tym przedsięwzięciu będąc koordynatorem konsorcjum Neutrony dla Polskiej Nauki, którego jednym z głównych naukowych celów jest Europejskie Źródło Spalacyjne (ang. ESS).

2 września 2014 Profesor Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wziął udział w oficjalnej inauguracji budowy Europejskiego Źródła Spalacyjnego, a w w dniu 9 pazdziernika 2014r. Dyrektor IFJ PAN , Profesor Marek Jeżabek uczestniczył w ceremoni wmurowania kamienia węgielnego na placu budowy ESS w Lund, w Szwecji.

Pełną treść komunikatu rządowego znajdą Państwo tutaj:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/