Profesor Jan Styczeń odznaczony Francuskim Odznaczeniem Państwowym - Narodowym Orderem Zasługi

Z wielką radością i dumą informujemy, że w dniu 27 listopada prof. dr hab. Jan Styczeń z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie został odznaczony insygniami oficerskimi ważnego odznaczenia francuskiego - Narodowego Orderu Zasługi.

Uroczystość odbyła się w krakowskim konsulacie generalnym Francji (zarazem siedzibie Instytutu Francuskiego). Francuskie odznaczenia państwowe w tym dniu otrzymało troje przedstawicieli świata kultury i nauki - tancerka i choreografka Romana Agnel, fizyk prof. Jan Styczeń oraz tłumacz i pisarz prof. Adam Wodnicki.

Ordery wręczył ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler.

Ambasador podkreślił, że odznaczając Prof. Stycznia doceniono tym samym wkład naukowca na rzecz pogłębiania francusko-polskiej współpracy naukowej w dziedzinie fizyki jądrowej. Prof. Styczeń był przez jedenaście lat polskim koordynatorem konwencji francusko-polskiej dotyczącej współpracy polskich instytutów z francuskim państwowym Instytutem Fizyki Jądrowej i Fizyki Cząstek Elementarnych CNRS/CEA.

Panu Profesorowi Janowi Styczniowi ogromnie gratulujemy!

Informacje o uroczystości podało szereg portali internetowych.

Dyplom

List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Krakowa

Zdjęcia z uroczystości