Uroczysta promocja monografii NuPECC-ESF „Nuclear Physics in Medicine”

Monografia NuPECC-ESF Nuclear Physics in Medicine

Monografia “Nuclear Physics in Medicine" wydana przez NuPECC-ESF zaprezentowana została 24 listopada 2014 w Brukseli podczas uroczystości pod auspicjami włoskiej prezydencji, która zgromadziła ponad 60 ekspertów w dziedzinie fizyki jądrowej i fizyki medycznej.

NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee) jest Komitetem Ekspertów przy European Science Foundation (ESF). Celem NuPECC jest umacnianie współpracy w dziedzinie fizyki jądrowej poprzez promocje tej dziedziny i jej interdyscyplinarne zastosowanie, poprzez wspólne przedsięwzięcia grup badawczych w Europie, w szczególności związanych z ESF. NuPECC wspiera i koordynuje optymalne wykorzystanie komplementarnych infrastruktur badawczych w Europie oraz stanowi forum dla dyskusji nad przyszłymi urządzeniami, jest ciałem doradczym i rekomendującym dla ESF i innych ciał decyzyjnych w sprawie przyszłych eksperymentów. Polskę reprezentuje w NuPECC prof. Adam Maj z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Metody fizyki jądrowej znajdują rosnące zastosowanie w międzydyscyplinarnych obszarach badań takich jak energia, gospodarka odpadami jądrowych i transmutacja, powstrzymanie zmian klimatycznych, nauki o życiu i terapia nowotworów, środowisko i przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo i monitoring, badania materiałów, dziedzictwo kulturowe, sztuka i archeologia.

W ostatnich 20 latach rozwój fizyki jądrowej wywołał pojawienie się nowych kierunków technologicznych. Jednym z ważnych zagadnień jest obecnie: jak techniki fizyki jądrowej mogą poprawić diagnostykę medyczną, a także jaki mogą mięć udział w terapii nowotworów?

Raport NuPECC ogniskuje się właśnie na tym zagadnieniu. Ważnym przy tym jest podkreślenie, że laboratoria, skoncentrowane na badaniach z fizyki jądrowej opartej o akceleratory cząstek, oraz towarzyszącym badaniom nad technikami akceleratorowymi, detektorami, technologiami produkcji izotopów, mają także udział pośredni bądź bezpośredni w rozwoju medycyny nuklearnej. Ten dokument stanowi aktualny przegląd tego jak podstawowe badania fizyki jądrowej mają i będą miały w przyszłości wpływ na rozwój w medycynie.

Monografia podzielona jest na trzy rozdziały: terapia hadronowa, obrazowanie medyczne oraz produkcja izotopów. Zadaniem dokumentu jest poinformowanie społeczności naukowej spoza zakresu fizyki jądrowej, agencji finansujących badania, ciał definiujących politykę naukową o najnowszych osiągnięciach w medycynie jądrowej uzyskanych dzięki technicznym wysiłkom prowadzonym przy urządzeniach badawczych fizyki jądrowej.

Monografia “Nuclear Physics in Medicine” powstała dzięki pracy zespołu edytorów: Faiçal Azaiez, Angela Bracco, Jan Dobeš, Ari Jokinen, Gabriele-Elisabeth Körner, Adam Maj (IFJ PAN), Alexander Murphy i Piet Van Duppen, oraz licznej rzeszy ekspertów wnoszących wkład w monografię. Kontrybucje do tekstu poświęconemu terapii hadronowej wniósł m.in. prof. Paweł Olko z IFJ PAN.

Monografia dostępna jest po adresem:
http://www.nupecc.org/npmed/npmed2014_hires.pdf

Więcej na stronie:
www.nupecc.org