Broszura "Nowe laboratorium Wiktora"

Broszura "Nowe laboratorium Wiktora", której autorem jest Wiktor Niedzicki, zawierająca opisy ciekawych i prostych doświadczeń fizycznych do wykonania także w warunkach domowych, jest dostępna w Bibliotece Instytutu Fizyki Jądrowej PAN (wydawca).

Można ją otrzymać nieodpłatnie po zgłoszeniu się osobiście lub po wysłaniu maila z zamówieniem na adres e-mail: library@ifj.edu.pl.