LHC - praktyki studenckie

Praktyki studenckie LHC - zdjęcie grupowe

Od 7 lipca w naszym instytucie trwa program "LHC - praktyki studenckie" organizowany przez Zakład Eksperymentu ATLAS IFJ PAN. Pierwszy tydzień praktyk składał się z cyklu wykładów i warsztatów wprowadzających w tematykę fizyki cząstek elementarnych na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC. W kolejnych tygodniach uczestnicy programu pracują pod opieką naszych pracowników nad indywidualnymi projektami.

W praktykach biorą udział studenci fizyki i kierunków pokrewnych z całej Polski. Zgłoszenia do programu odbywały się drogą internetową. Na podstawie zgłoszeń zakwalifikowanych zostało 25 kandydatów. Dla najlepszych osób spoza Krakowa przyznane zostało dofinansowanie zakwaterowania na okres praktyk. Wraz ze studentami w programie praktyk bierze również udział sześcioro uczniów i absolwentów V LO w Bielsku-Białej, którzy pracują nad projektem prostego detektora promieniowania kosmicznego dla celów szkolnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie praktyk (atlas.ifj.edu.pl/praktyki) oraz na Facebooku (www.facebook.com/lhcpraktyki).