Wizyta I Wicewojewody Józefa Gawrona w IFJ PAN

W dniu 12 maja 2016 r. Instytut Fizyki Jądrowej PAN odwiedził I Wicewojewoda Małopolski, Józef Gawron, który w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonał uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowany został prof. dr hab. Zbigniew Wąs, Srebrnym Krzyżem Zasługi dr Barbara Obryk. Podczas spotkania prof. Marek Jeżabek, Dyrektor IFJ PAN, wręczył medal 60-lecia Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN Panu Wojewodzie, Józefowi Gawronowi oraz pracownikom Instytutu: mgr Małgorzacie Lewandowskiej-Mączka, dr hab. Jackowi Okołowiczowi oraz Zbigniewowi Szklarz.