Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START - edycja 2016 przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W gronie 121 laureatów znalazły się dr inż Ewelina Lipiec (dziedzina: biologia molekularna/chemia) i dr Alicja Wierzcholska (dziedzina: astronomia) z IFJ PAN.

Do tegorocznej edycji konkursu stypendialnego zgłoszono 1291 wniosków. Jego adresatami są naukowcy do około trzydziestego roku życia, pracujący w ośrodkach badawczych w całej Polsce.

Więcej informacji na temat uroczystości wręczenia stypendiów:
http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2016-wreczone/