Profesor Agnieszka Zalewska została powołana do Rady Narodowego Kongresu Nauki

prof. Agnieszka Zalewska

Rada Narodowego Kongresu Nauki to ciało doradcze utworzone dnia 21 września 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina. Głównym zadaniem 52-osobowego gremium uczonych będzie opracowanie propozycji zmian w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Rada programowa będzie spotykać się co miesiąc podczas konferencji organizowanych w różnych miastach, na których poruszane zostaną kluczowe kwestie dotyczące polskiego szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/jaroslaw-gowin-powolal-rade-narodowego-kongresu-nauki.html