Dr hab. Marek Scholz, prof. IFJ PAN, Przewodniczącym Grupy Roboczej ITPA

dr hab. Marek Scholz, prof. IFJ PAN

Na posiedzeniu ITPA Diagnostics Topical Group w ITER Cadarache, 7 listopada 2016, pan dr hab. Marek Scholz, prof. IFJ PAN, został powołany na stanowisko Przewodniczącego Grupy Roboczej ITPA (International Tokamak Physics Activity).

Komitet ITPA, działający przy międzynarodowym programie badawczym ITER, koordynuje kierunki badań w zakresie fuzji termojądrowej w skali międzynarodowej. Dzięki działaniom ITPA uzyskano znaczący postęp badań niezbędny do uruchomienia projektu ITER i innych znaczących programów fuzyjnych. Uczestnikami ITPA są członkowie programu ITER (Unia Europejska, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Rosja i Stany Zjednoczone). Grupa Robocza ITPA kierowana przez dr hab. Marka Scholza (Fusion Products Specialists Working Group) skupia specjalistów w zakresie metod diagnostycznych plazmy wysokotemperaturowej opartych o pomiary produktów reakcji fuzji termojądrowej. Celem działalności Grupy jest identyfikacja i rozwiązywanie kluczowych problemów diagnostycznych, związanych z kontrolą pracy reaktora termojądrowgo klasy ITER, jak i analizą wyników eksperymentalnych.

Gratulując dr hab. Markowi Scholzowi wyboru, David Brower (University of California Los Angeles), Przewodniczący ITPA Diagnostics Topical Group, napisał: "Your expertise in Fusion Products will be a significant contribution to our efforts to support the ITER project and future burning plasma experiments".