Posiedzenie Komitetu Pełnomocnych Przedstawicieli Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych - 21-22 listopada 2016 r., Kraków

W dniu 21 listopada, w Q Hotel Plus (ul. Wygrana 6) w Krakowie w godz. 10:30-11:00 odbyło się uroczyste otwarcie posiedzenia Komitetu Pełnomocnych Przedstawicieli Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (Federacja Rosyjska).

Komitet Pełnomocnych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Zjednoczonego Instytutu jest najwyższym jego organem. Ze względu na rangę tego posiedzenia, które odbywa się po raz pierwszy w Polsce, obok ok. 85 osób wchodzących w skład delegacji państw członkowskich oraz państw stowarzyszonych z ZIBJ, w uroczystości tej będzie uczestniczył Pan Aleksander Bobko – Wiceminister Nauki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pan Aleksiej Łopatin – Wiceminister Nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej oraz zaproszeni goście ze świata nauki w Krakowie i w Polsce.

Posiedzenie Komitetu Finansowego ZIBJ (18-19 listopada), również w Krakowie, poprzedza posiedzenie Komitetu Pełnomocnych Przedstawicieli. Współorganizatorem obu posiedzeń jest Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Więcej informacji: Informacja prasowa