Prestiżowe stypendium "Diamentowy grant" dla inż. Dominika Czerni

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Pana Dominika Czerni, który otrzymał prestiżowe stypendium "Diamentowy grant" przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybitnym studentom na realizowanie badań. Pan Dominik od ponad 2 lat jest pod opieką dr. inż. Piotra Koniecznego (Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur).

Projekt Pana Dominika Czerni zatytułowany "Właściwości magnetyczne magnetyków molekularnych z defektami indukowanymi poprzez napromieniowywanie niskoenergetycznymi jonami" będzie również prowadzony pod opieką dr. inż. Piotra Koniecznego. Celem projektu jest zbadanie wpływu napromieniowania na właściwości magnetyczne molekularnych magnetyków. Zachodzący w ten sposób proces modyfikacji związku generuje w jego strukturze defekty, których ilość i koncentracja mają różny wpływ na zmianę właściwości bombardowanego materiału. W dostępnej literaturze wielokrotnie zostało już pokazane, że indukowane przez promieniowanie defekty mogą w znaczący i kontrolowany sposób wpływać na parametry magnetyczne badanych związków. Jednak do tej pory tego typu badania nie zostały przeprowadzone na grupie molekularnych magnetyków.