6th Technical Meeting of the Early Neutron Sourcs work package (TM6 WPENS)

W dniach 17-19 października 2018 r. w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN odbyło się spotkanie projektu konsorcjum Eurofusion: 6th Technical Meeting of the Early Neutron Sourcs work package (TM6 WPENS).

W pracach projektu, którego zadaniem jest przygotowanie koncepcji i projektu laboratorium DONES biorą udział naukowcy i inżynierowie z wiodących ośrodków zajmujących się tematyką fuzji termojądrowej w Europie, w tym także z IFJ PAN.

Spotkanie jest otwarte dla gości z IFJ PAN.

Program obrad »