„Annual Meeting of the Mixed COPIN – IN2P3 Committee”

6 lutego 2019 r. w IFJ PAN odbyło się coroczne zebranie Komisji Mieszanej COPIN-IN2P3 poświęcone realizacji współpracy naukowej pomiędzy konsorcjum COPIN z Polski a IN2P3/CNRS z Francji w 2018 r. oraz jej kontynuacji w 2019 r.

W zebraniu uczestniczyli: prof. Marek Jeżabek (Dyrektor IFJ PAN), prof. Adam Maj (Przewodniczący Konsorcjum COPIN, IFJ PAN), prof. Andrzej Góźdź (UMCS w Lublinie), prof. Tadeusz Lesiak (Dyrektor Naukowy IFJ PAN), prof. Krzysztof Rusek (Dyrektor ŚLCJ w Warszawie) oraz goście z Francji: Patrice Verdier (Zastępca Dyrektora IN2P3 w Paryżu) i Fanny Farget (Dyrektor Naukowy IN2P3).