Nowy biomarker choroby cukrzycowej nerek

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego (dr hab. Ewa Stępień i Agnieszka Kamińska) przy współpracy zespołu z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN (dr hab. Czesława Paluszkiewicz i dr Maciej Roman) opracowali metodę, która pomoże we wcześniejszym zdiagnozowaniu uszkodzenia nerek spowodowanego cukrzycą. Pozwoli ona również rozpoznać ryzyko wystąpienia niewydolności nerek. Badacze odkryli, że mikropęcherzyki znajdujące się w moczu mogą zostać nowym biomarkerem choroby cukrzycowej nerek.

Zespół naukowców pracował nad rozwiązaniem od 2014 roku. Wynalazek, który zgłoszono już do Urzędu Patentowego, to: opracowanie nowego biomarkeru uszkodzenia nerek u pacjentów, którzy cierpią na cukrzycę.

Więcej informacji