Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

1 czerwca 2019 r. swoją kadencję rozpocznie Rada Doskonałości Naukowej (RDN). W skład RDN będzie wchodzić po 3 przedstawicieli z każdej dyscypliny wyłonionych w drodze wyborów.

Przypominamy, że w dniach 1 marca - 1 kwietnia br. każda osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, a także osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego powinny dokonać weryfikacji swoich danych na listach wyborczych. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wskazanego w systemie adresu e-mail, na który 12 kwietnia br. o godz. 6:00 przesłany zostanie link do Karty Wyborczej.

Weryfikacja danych: http://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/person-verification-list

Więcej informacji: Rada Doskonałości Naukowej - wybory