"Baw się Fizyką" - Dzień Dziecka w IFJ PAN

Wydarzenie: DZIEŃ DZIECKA pod hasłem "Baw się Fizyką"

Termin: 31 maja 2019 r. w godzinach 9:00-13:00

Miejsce: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

W piątek, 31 maja 2019 roku, Instytut Fizyki Jądrowej PAN odwiedziły dzieci. Czekało na nich wiele atrakcji m.in.:

 • Triki Fizyki na Bis (pokaz zaskakujących doświadczeń fizycznych)
 • Warsztaty budowy modeli cząsteczek (uczestnicy własnoręcznie wykonywali modele cząsteczek)
 • Gra planszowa z fizyką w tle.

Szczegółowy program oraz opisy punktów programu można znaleźć poniżej.

Niektóre momenty zostały uchwycone na zdjęciach, które można zobaczyć w galerii.

Dziękujemy za obecność!

Galeria zdjęć 1 (fot. Wojciech Zając)
Galeria zdjęć 2 (fot. Lidia Grin)

Program

Opis pokazów, prezentacji, laboratoriów


Jednoczesnie informujemy, ze teren IFJ PAN jest objęty systemem monitoringu wizyjnego.

 1. administratorem systemu monitoringu jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zw. z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie IFJ PAN oraz nadzoru nad obecnością osób na terenie IFJ PAN i monitorowania dostępu do pomieszczeń
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni – teren IFJ PAN , z wyłączeniem monitoringu w budynku CCB – gdzie okres przechowywania może być dłuższy – do 90 dni
 6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 8. konsekwencją odmowy przekazania danych jest brak zgody na wejście lub wjazd na teren IFJ PAN