Stanowisko w sprawie projektu „Ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw" z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt „Ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw" z dnia 29 kwietnia 2019 r. opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

W związku z trwającą dyskusją na temat tzw. małej nowelizacji ustawy o PAN poniżej przedstawiamy stanowisko w sprawie ww. projektu:

Stanowisko 7 Instytutów PAN (opracowane przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN)

Złożenie podpisu: formularz

Do chwili obecnej pod dokumentem podpis złożyło ponad 60 osób. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkich sygnatariuszom za poparcie stanowiska. W dalszym ciągu podpisy będą zbierane.