Wyróżnienie pracy: “Surface characterization of medieval silver coins minted by the early Piasts: FT-IR mapping and SEM/EDX studies”

Naukowcy z IFJ PAN są współautorami jednej z 20 najczęściej pobieranych prac na przestrzeni 12 miesięcy od publikacji online w czasopiśmie Surface & Interface Analysis, w latach 2017-2018.
Praca autorstwa: Ewa Pięta, Janusz Lekki, Julio M. del Hoyo-Meléndez, Czesława Paluszkiewicz, Michał Nowakowski, Marta Matosz, Wojciech M. Kwiatek powstała w oparciu o współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie, które udostępniło do badania numizmatycznego za pomocą spektroskopii FTIR, mikroskopii SEM/EDX i spektrometrii XRF kolekcję srebrnych denarów z wczesnej dynastii Piastów.

Publikacja:
E. Pięta, J. Lekki, J.M. del Hoyo-Meléndez, C. Paluszkiewicz, M. Nowakowski, M. Matosz, W.M. Kwiatek,
Surface characterization of medieval silver coins minted by the early Piasts: FT-IR mapping and SEM/EDX studies,
Surf. Interface Anal., 50 (2018) 78-86, doi: 10.1002/sia.6338,
tekst pracy: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sia.6338/epdf

Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy!