45. Zjazd Fizyków Polskich

45. Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w Krakowie w dniach 13-18.09.2019. Zgromadzi około 600 naukowców z różnych gałęzi fizyki, nauczycieli fizyki oraz przedstawicieli innych dziedzin nauki. Uczestnicy pracujący w uczelniach wyższych, szkołach, instytutach badawczych, laboratoriach powiązanych z przemysłem i instytucjach certyfikujących zaprezentują najważniejsze osiągnięcia naukowe ostatnich lat. Gośćmi Zjazdu będą czołowi polscy uczeni, laureaci nagród Polskiego Towarzystwa Fizycznego, nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz nagród Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczególnego charakteru Zjazdowi powinna nadać obecność znakomitych gości zagranicznych, w tym laureatów Nagrody Nobla i różnych nagród międzynarodowych.

Warto podkreślić, że zaproszonymi wykładowcami w sesjach plenarnych i specjalistycznych są także naukowcy z IFJ PAN: m.in. profesorowie Agnieszka Zalewska, Bogdan Fornal, Antoni Szczurek, Paweł Olko.

Podczas zjazdu odbędzie się także sesja plakatowe – abstrakty można składać do 24 czerwca br.

Szczególnym punktem programu Zjazdu będzie widowisko multimedialne „Na styku dwóch nieskończoności”, wyreżyserowane przez prof. Adama Maja z IFJ PAN. Muzyce skomponowanej i wykonanej na fortepianie oraz syntezatorach przez Józefa Skrzeka (lidera legendarnej grupy rockowej SBB) towarzyszyć będzie narracja obrazowana filmami i animacjami, w wykonaniu dr. hab. Jerzego Grębosza z IFJ PAN. Artystyczną wizję historii Naszego Wszechświata (poczynając od osobliwości tuż przed Wielkim Wybuchem, aż do możliwego jego końca), zwieńczy podniosła suita muzyczna „Children of the Stars”.

Widowisko multimedialne zaplanowane jest na 15 września 2019, godz. 20:00, w Audytorium Maximum. Poprzedzi je (godz. 19:00) wykład popularnonaukowy ks. prof. Michała Hellera.

Zjazd organizują wspólnie: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo- Hutniczej, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Ta wspólna organizacja jest wyrazem silnej pozycji fizyki krakowskiej i różnorodności prowadzonych w Krakowie badań w jej zakresie. Wyrazem tej różnorodności są także miejsca Zjazdu, który będzie się odbywał w Audytorium Maximum UJ (13-15 września), Akademii Górniczo-Hutniczej (16 września) oraz na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, na III Kampusie UJ (17-18 września).

Strona do rejestracji: http://www.45zfp.uj.edu.pl/#/rejestracja/formularz-rejestracyjny