Wyróżnienie „HR Excellence in Research” na lata 2019 – 2021

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że na podstawie zewnętrznej oceny dokonanej przez niezależnych asesorów Komisja Europejska przyznała Instytutowi Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN prawo do dalszego używania prestiżowego wyróżnienia „HR Excellence in Research”.

Przyjmując raport Instytutu dotyczący pierwszej fazy implementacji HRS4R Komisja Europejska nie tylko doceniła dotychczasowe działania naszego Instytutu, ale też pozytywnie odniosła się do działań planowanych na lata 2019-2021.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w proces wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w IFJ PAN.