Wizyta delegacji IFJ PAN w ITER Organisation

W dniu 3 lipca 2019 roku delegacja IFJ PAN kierowana przez profesorów Marka Jeżabka i Tadeusza Lesiaka odbyła spotkania w siedzibie ITER Organisation w Cadarache, we Francji. W rozmowach wzięli udział Dyrektor Generalny ITER Organisation Pan Bernard Bigot oraz Kierownik Oddziału Diagnostyk ITERa Dr Michael Walsh. Spotkanie to miało miejsce w następstwie podpisania umowy o współpracy pomiędzy ITER Organisation a Instytutem Fizyki Jądrowej PAN. W trakcie rozmów zaprezentowano projekt ITER i jego obecny status, a także omówiono udział IFJ PAN w dużych projektach infrastruktury naukowej oraz w europejskim programie badań syntezy termojądrowej. W programie wizyty znalazł się także czas na zwiedzanie terenu budowy reaktora ITER.

Wizyta delegacji IFJ PAN w ITER Organisation

Wizyta delegacji IFJ PAN w ITER Organisation