Wyróżnienie pracy: “FTIR-ATR spectroscopy of pollen and honey as a tool for unifloral honey authentication. The case study of rape honey."

Naukowcy z IFJ PAN są współautorami jednej z najczęściej cytowanych prac na przestrzeni ostatnich miesięcy od publikacji online w czasopiśmie Food Control, w roku 2018. Praca autorstwa: Ida Kasprzyk, Joanna Depciuch, Dorota Grabek-Lejko i Magdalena Parlinska-Wojtan powstała w oparciu o współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim i przedstawia potencjalne zastosowanie metod spektroskopowych do identyfikacji zawartości pyłków w miodach.

Publikacja:
FTIR-ATR spectroscopy of pollen and honey as a tool for unifloral honey authentication. The case study of rape honey
I. Kasprzyk, J. Depciuch, D. Grabek-Lejko, M. Parlinska-Wojtan
Food Control, 84, (2018) 33-40

Tekst pracy: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.07.015

Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy!