Plakat naukowy dr Iwony Sputowskiej wyróżniony główną nagrodą na konferencji EPS-HEP 2019

Z radością informujemy, że poster naukowy dr Iwony Sputowskiej o tytule „Forward-backward correlations and multiplicity fluctuations in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV from ALICE” został wyróżniony główną nagrodą jako jeden z trzech najlepszych plakatów na międzynarodowej konferencji Europejskiego Towarzystwa Fizycznego EPS-HEP 2019. W konkursie zaprezentowano ponad 180 posterów naukowych z całego świata, przedstawiających szerokie spektrum wyników z zakresu fizyki wysokich energii. W związku z uzyskaniem nagrody dr Iwona Sputowska wygłosiła na konferencji EPS-HEP 2019 wystąpienie plenarne, w którym zaprezentowała wyniki swojej analizy dotyczącej korelacji przód-tył krotności cząstek oraz pierwszego dla LHC pomiaru zmiennej silnie intensywnej Σ w zderzeniach ołów-ołow przy energii √sNN = 2.76 TeV. Wspomniane wyniki zostały uzyskane we współpracy z dr hab. Andrzejem Rybickim w Zakładzie Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów IFJ PAN.

Informacja z newslettera konferencyjnego