Rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD)

Szanowni Państwo,

Dnia 22 lipca br. ruszyła pierwsza rekrutacja do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej prowadzonej wspólnie przez: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Farmakologii PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Akademię Górniczo-Hutniczą. Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach: nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki medyczne, inżynieria materiałowa.

Szczegóły rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie: https://kisd.ifj.edu.pl/rekrutacja/