Polish National Media Visit w CERN

W dniach 24-25 października b.r. odbyła się wizyta polskich mediów w CERN. Korzystając z długiej przerwy modernizacyjnej LHC (ang.: Long Shutdown II - LS2) CERN poprzez swoich przedstawicieli w EPPCN (European Particle Physics Communication Network) zaprasza dziennikarzy z krajów członkowskich i stowarzyszonych do odwiedzenia CERN, w szczególności zapoznania się z udziałem naukowców z danego kraju w prowadzonych tu badaniach. Poprzednia taka wizyta miała miejsce podczas pierwszego przestoju LHC (LS1) w listopadzie 2013 roku.

Podczas dwudniowej wizyty polscy dziennikarze reprezentujący prasę, radio i media online zwiedzili dwa spośród wielkich eksperymentów na Wielkim Zderzaczu Hadronów (ang.: LHC) tunel samego akceleratora, oraz inne laboratoria i projekty ze znaczącym udziałem polskich grup badawczych. Wszędzie byli oprowadzani przez polskich ekspertów. Szczególnie liczna grupa przewodników, wśród nich przedstawiciele dużego zespołu z IFJ PAN prowadzącego obecnie prace modernizacyjne LHC, oprowadziła ich po na co dzień niedostępnym dla zwiedzających tunelu akceleratora. Na zakończenie, polscy dziennikarze spotkali się z dyrektorką generalną CERN dr Fabiolą Gianotti na specjalnie dla nich zorganizowanej konferencji prasowej.

Pawel Brückman de Renstrom (EPPCN)
Maciej Trzebiński

Polish National Media Visit w CERN

Polish National Media Visit w CERN