Rada CERN wybiera Fabiolę Gianotti na drugą kadencję jako dyrektor generalną CERN

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada CERN wybrała dotychczasową dyrektorkę generalną Fabiolę Gianotti na kolejną pięcioletnią kadencję. Dr Fabiola Gianotti kieruje CERN od początku 2016 roku, a jej druga kadencja rozpoczynająca się w styczniu 2021 roku potrwa do końca 2025 roku. To pierwszy przypadek w 65-letniej historii CERN urzędowania dyrektora generalnego przez pełne dwie kadencje. Warto przypomnieć przy taj okazji, że jest ona również pierwszą kobietą piastującą to stanowisko.

W reakcji na dzisiejszą decyzję Rady CERN Fabiola Gianotti powiedziała: “Jestem głęboko wdzięczna Radzie CERN za ten wyraz zaufania. To ogromny przywilej i wielka odpowiedzialność. Nadchodzące lata będą kluczowe dla położenia podwalin pod przyszłe projekty CERN. Jestem zaszczycona, że mogę współpracować z krajami członkowskimi i stowarzyszonymi z CERN, innymi międzynarodowymi partnerami oraz całą społecznością fizyki cząstek na świecie.”

Link do oryginalnej noty CERN:
https://home.cern/news/press-release/cern/cern-council-appoints-fabiola-gianotti-second-term-office-cern-director