20-lecie Obserwatorium Pierre Auger

Celem Obserwatorium Pierre Auger jest badanie cząstek promieni kosmicznych o ultra-wysokich energiach, sięgających ponad 1020 eV, czyli cząstek o najwyższych energiach, jakie znamy we Wszechświecie. Obserwatorium, położone w prowincji Mendoza w Argentynie, jest największym na świecie systemem detekcji promieni kosmicznych, w którym detektory są rozmieszczone na obszarze 3000 km2. Jest ono prowadzone przez współpracę naukową ponad 400 naukowców z 17 krajów, w tym z Polski (z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i z Uniwersytetu Łódzkiego).

Dane uzyskane w Obserwatorium pozwoliły na znaczny postęp w naszym rozumieniu procesów wysokoenergetycznych we Wszechświecie, a nawet dokonanie przełomów w badaniu niektórych zagadnień, np. w badaniu widma energii i składu promieni kosmicznych ultra-wysokich energii. Tym niemniej, do tej pory nie udała się identyfikacja źródeł cząstek o skrajnie wysokich energiach. Poza tym badane są własności procesów wielorodnej produkcji cząstek przy energiach poza zakresem dostępnym w ziemskich akceleratorach cząstek. Prowadzona obecnie modernizacja i rozbudowa Obserwatorium, nazwana AugerPrime, pozwoli na uzyskanie jeszcze dokładniejszych danych potrzebnych dla wyjaśnienia pochodzenia promieni kosmicznych najwyższych energii.

Z okazji dwudziestej rocznicy założenia Obserwatorium oficjalne obchody tej rocznicy odbędą się 14-16 listopada 2019 r. w siedzibie Obserwatorium w mieście Malargüe w prowincji Mendoza (Argentyna):

  • 14-15 listopada - Sympozjum Naukowe poświęcone badaniu promieni kosmicznych, promieni gamma i neutrin ultra-wysokich energii, oddziaływań jądrowych i astronomii wielokanałowej. Będzie ono stanowiło podsumowanie stanu obecnego i perspektyw astrofizyki cząstek. Równolegle odbędzie się Festyn Naukowy organizowany wspólnie z lokalnymi szkołami, w którym uczniowie rywalizują w realizacji projektów naukowych.
  • 16 listopada - oficjalna ceremonia z udziałem osobistości ze świata nauki i instytucji finansujących badania naukowe.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie www.auger.org.