PROPAN 2019 – I miejsce dla Instytutu Fizyki Jądrowej

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN zajął zaszczytne pierwsze miejsce w konkursie „Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2019”.
Celem konkursu jest wyłonienie instytutu Polskiej Akademii Nauk, stwarzającego najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców.

Dodatkowo Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk - postanowili wyłonić także najaktywniejsze samorządy doktorantów, gdzie wśród instytutów PAN największą aktywność przejawiał: Samorząd Doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Gala Finałowa odbyła się 15 listopada 2019 r. w Warszawie i została objęta patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa PAN.