"Triki Fizyki na Bis" – cykl pokazów w IFJ PAN

Termin: 13 - 17 stycznia 2020 r. Dwa pokazy dziennie: I pokaz o godz. 9:00 i II pokaz o godz. 11:30

Miejsce: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Rezerwacja zakończona!!!

Zdjęcie balonów„Triki Fizyki na Bis” to powtórka pokazów popularnonaukowych, które cieszyły się dużym powodzeniem na tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców w IFJ PAN.

Będzie to pokaz zaskakujących eksperymentów, w których przyroda odsłania swoje magiczne oblicze. To z czym natura radzi sobie bez problemu często przyprawia naukowców o istny zawrót głowy… Ptaki potrafią latać, bo mają skrzydła. A co z człowiekiem? Czy może unieść się w powietrze? Czy do tego potrzebujemy skrzydeł? Wybitni odkrywcy, tacy jak Daniel Bernoulli czy Leonardo da Vinci, mieli ciekawe pomysły. Niektóre z nich zostaną zaprezentowane podczas pokazu.

Zdjęcie monidłaW szkole uczymy się mnóstwa nowych rzeczy, które czasami wydają się nam nudne i trudne. Jednak czy rzeczywiście nie można znaleźć w nich nic ciekawego? Na przykład wahadło – czy może fascynować, tak że będziemy się na nie patrzeć godzinami? A tak ogólniej, czy nauka potrzebna jest tylko naukowcom i zamknięta jest w laboratorium? A może spotykamy ją niemal wszędzie? Może jest ona tak ciekawa, że jej znajomość pomaga magikom i iluzjonistom?... Na te pytania (i wiele innych) znajdziemy odpowiedzi podczas pokazu. Tutaj niemożliwe staje się możliwe.

Wykłady dedykowane są dla uczniów szkół podstawowych.

Zapraszamy!

Zdjęcie fontanny naterenie IFJ PAN

Galeria zdjęć (fot. L. Grin)


Jednoczesnie informujemy, ze teren IFJ PAN jest objęty systemem monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)(dalej: RODO) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, w zw. z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz art. 22 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie IFJ PAN oraz nadzoru nad obecnością osób na terenie IFJ PAN i monitorowania dostępu do pomieszczeń. Kamery zainstalowane są: w ciągach komunikacyjnych, przejściach, korytarzach, wokół budynku wartowni, CCB, w serwerowniach i pomieszczeniach laboratoryjnych o szczególnym znaczeniu.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni, a w przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
  6. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)