Aktualności

2020

30.12.2020
Polecane publikacje: Mapa deformacji jąder atomowych przypomina swym kształtem górski krajobraz

23.12.2020
IFJ PAN beneficjentem programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

17.12.2020
Polecane publikacje: Najnowsze badania magnezu torują drogę nowym materiałom biomedycznym

16.12.2020
Kolaboracja ALICE otwiera nową drogę w badaniach oddziaływań silnych

14.12.2020
Wyniki konkursu na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w edycji 2019/2020

26.11.2020
Instytut Fizyki Jądrowej PAN instytutem po TYSIĄCkroć najlepszym!

27.11.2020
Małopolska Noc Naukowców 2020 w IFJ PAN

12.11.2020
Polecane publikacje: Bitcoin jest odporny na COVID!

10.11.2020
IFJ PAN otrzymał tytuł „Gwiazda Horyzontu 2020” w konkursie na „Najaktywniejszego Uczestnika programu ramowego Horyzont 2020” z województwa małopolskiego i podkarpackiego

10.11.2020
Joint Research Group of DESY & IFJ PAN: "X-ray Irradiated Materials: Theory and Computation"

03.11.2020
Dr Natalia Piergies laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

02.11.2020
Kalkulator skuteczności maseczek w ograniczaniu pandemii

22.10.2020
Warsztaty "Szkoła jesienna SHINE"

13.10.2020
IFJ PAN na liście rankingowej uniwersytetów i instytucji naukowych, NTU RANKING, opartej o wskaźniki bibliometryczne

12.10.2020
"Fizyka kluczem do zrozumienia świata"

05.10.2020
Raport „White Book on the Future of Low-energy Nuclear Physics in Poland and the Development of the National Research Infrastructure”

01.10.2020
Polska Mapa Infrastruktury Badawczej - 70 najlepszych infrastruktur w jednej broszurze

28.09.2020
Zarządzenie nr 47/2020 Dyrektora IFJ PAN

28.09.2020
"Niech Ci fizyka nie umyka"

22.09.2020
European Atlas of Natural Radiation

14.09.2020
Otwarte zebranie Sekcji Fizyki Jądrowej PTF

31.08.2020
Zawiadomienie Polskiej Akademii Nauk

04.08.2020
Eksperymenty w CERN po raz pierwszy obserwują rzadkie rozpady bozonu Higgsa

31.07.2020
Patrząc w przód: eksperyment ATLAS mierzy protony rozproszone w oddziaływaniach, w których światło zamienia się w materię

15.07.2020
Polecane publikacje: Egzotyczne neutrina będzie trudno wywęszyć

09.07.2020
Najbardziej złożony rozpad izomeryczny w całej tablicy nuklidów

02.07.2020
Rekord świetlności w SuperKEKB w Japonii

26.06.2020
Polecane publikacje: Natura sił jądrowych odciśnięta w fotonach

24.06.2020
Polecane publikacje: Nowatorski katalizator zbudowany z nanocząstek Pt, Re oraz SnO2 jako materiał anodowy w ogniwach paliwowych zasilanych etanolem

19.06.2020
Fizycy cząstek aktualizują strategię dla przyszłości tej dziedziny nauki w Europie

17.06.2020
Polecane publikacje: Kwantowe pierścienie w ryzach laserowego światła

05.06.2020
Nowe sposoby obserwacji bozonu Higgsa

03.06.2020
Polecane publikacje: Anizotropia relaksacji spin-sieć w magnetykach molekularnych

31.05.2020
Eksperymenty w CERN przedstawiły nowe wyniki na temat cząstek z kwarkami powabnymi

31.05.2020
Najnowsze badania antymaterii w eksperymencie ALICE pomogą w poszukiwaniu ciemnej materii kosmicznej

28.05.2020
Polecane publikacje: Dogodna lokalizacja rezonansu w 11B w pobliżu progu emisji protonu

27.05.2020
Okładka w Journal of Materials Science do artykułu „Gold nanodahlias - potential nanophotosensitizer in photothermal anticancer therapy”

26.05.2020
Polecane publikacje: Nowy rodzaj sprzężonych oscylacji elektronowo-strukturalnych odkryty w magnetycie

20.05.2020
Okładka do artykułu „Comparison between high definition FT‐IR, Raman and AFM‐IR for subcellular chemical imaging of cholesteryl esters in prostate cancer cells” w Journal of Biophotonics

12.05.2020
Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

06.05.2020
"Na styku dwóch nieskończoności” - artykuł w Nuclear Physics News

19.04.2020
Komunikat IFJ PAN na temat sytuacji radiacyjnej na terenie Polski – brak zagrożenia

17.04.2020
Artykuł "Structural dynamics in proteins induced by and probed with X-ray free-electron laser pulses" opublikowany w Nature Communications

16.04.2020
Polecane publikacje: Blisko rozmieszczone atomy wodoru mogą prowadzić do nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej

15.04.2020
Obserwacja fundamentalnej różnicy zachowania neutrin i antyneutrin w międzynarodowym eksperymencie T2K

02.04.2020
Polecane publikacje: Dekryptaż kryptowalut

31.03.2020
10 lat temu w CERN ruszył Wielki Zderzacz Hadronów!

30.03.2020
Dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

24.03.2020
Polecane publikacje: Splątanie przez identyczność, czyli oddziaływanie bez kontaktu

03.03.2020
Polecane publikacje: Uzyskiwanie i obserwacja pojedynczych magnetyków molekularnych na powierzchni krzemionki

21.02.2020
Gala Nauki Polskiej - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

20.01.2020
Szkic europejskiej strategii fizyki cząstek dyskutowany w Bad Honnef

16.01.2020
Wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

14.01.2020
Rozstrzygnięcie naboru w Programie im. Bekkera

13.01.2020
"Triki Fizyki na Bis" - cykl pokazów w IFJ PAN

09.01.2020
Polecane publikacje: Przypadek otwiera bramy do krainy attofotografii