Wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Od 4 czerwca do 8 lipca 2019 r. MNiSW prowadziło nabór wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. O wpis ubiegało się 146 inicjatyw. Ostatecznie znalazło się na niej 70 infrastruktur o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujących potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju.

Najwięcej przedsięwzięć umieściły na PMIB: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku (7), Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (5) i Uniwersytet Jagielloński (6).

Lista strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej